KADRA EDUFRAJDY

Katarzyna Lotkowska
Katarzyna Lotkowska

dyrektor ds. dydaktycznych, autorka książek i pomocy dydaktycznych, współtwórca projektów i programów edukacyjnych, konsultant, edukator, trener, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor szkół i placówek, z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel: edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, muzyki, języka niemieckiego, trener umiejętności wychowawczych…

Leszek Lotkowski
Leszek Lotkowski

dyrektor zarządzający, twórca i koordynator ogólnopolskich projektów edukacyjnych, wieloletni dyrektor szkół i placówek oświatowych, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności edukacyjnej, rzeczoznawca MEN ds. awansu zawodowego n-l, długoletni pracownik nadzoru pedagogicznego, wykładowca APS w Warszawie, członek wielu zarządów spółek i fundacji, założyciel szkól i placówek edukacyjnych, absolwent zarządzania, handlu zagranicznego i marketingu, trener biznesu

Małgorzata Dąbrowska
Małgorzata Dąbrowska

wykwalifikowany opiekun dziecięcy, współrealizator projektu dla przedszkoli pt. „Edukacja fundamentalna oraz zabawy fundamentalne, realizator projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pt ”Eduscience” Absolwentka zarządzania i marketingu oraz kursu kwalifikacyjnego dla opiekuna dziecięcego dzieci do lat trzech. Praktyk oddziaływania na dziecko we wdrażaniu umiejętności funkcjonalnych programu zabaw fundamentalnych autorstwa K.Lotkowskiej i Colina Rose

Anna Binert-Szatkowska
Anna Binert-Szatkowska

opiekun i wychowawca, pedagog specjalny i terapeuta, nauczyciel wspierający i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka APS w Warszawie, mama dwójki dzieci

Patrycja Morawska
Patrycja Morawska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog, wychowawca grupy przedszkolnej

Magdalena Zarzycka
Magdalena Zarzycka

wykwalifikowany opiekun dziecięcy, wychowawca w grupie żłobkowej

Sylwia Chmurzyńska
Sylwia Chmurzyńska

doświadczony opiekun w żłobku i asystent nauczyciela w przedszkolu, animator zabaw dla dzieci. Mam dwójki dzieci.

Agnieszka Rosłonek
Agnieszka Rosłonek

asystent nauczyciela przedszkola, opiekun w żłobku, instruktor animacji

Marta Oczepowska
Marta Oczepowska

nauczyciel języka hiszpańskiego, nauczyciel wspierający wychowanie przedszkolne, wykładowca Instytutu Cervantesa w Warszawie, nauczyciel warszawskich szkół i placówek, twórczyni programu nauczania języka hiszpańskiego małych dzieci

logopeda, nauczyciel integracji sensorycznej, terapeuta motoryki ręki, wieloletni dyplomowany nauczyciel i pedagog

Andrzej Gosek
Andrzej Gosek

Zajęcia karate dla najmłodszych w Edufrajdzie prowadzi sensei Andrzej Gosek, posiadacz czarnego pasa karate kyokushin, instruktor samoobrony z uprawnieniami państwowymi, mający za sobą ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w szkołach, w przedszkolach, w domu dziecka, w ognisku wychowawczym, czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, stały współpracownik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przyjaciel dzieci. www.karatecy.pl

Maja Pruska
Maja Pruska

pedagog, dogoterapeuta

Bogusława Czerwonka
Bogusława Czerwonka

doświadczona i profesjonalna pomoc w pracy nauczycieli i opiekunów w naszych placówkach, babcia, mama z dużą praktyką życiową, życzliwa, uważna, zawsze pomocna

Małgorzata Ostrowska
Małgorzata Ostrowska

doświadczona i profesjonalna pomoc w pracy nauczycieli i opiekunów w naszych placówkach