top of page

CENNIK

Opłata wpisowo-administracyjna bezzwrotna  - 690 zł

 

Kształcenie, wychowanie, opieka i wyżywienie całodniowe
w rozliczeniu miesięcznym wynosi: 980 złotych, z czego 160 zł jest proporcjonalnie zwrotną opłatą żywieniową począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

Dane do płatności:

Fundacja Nowatorska Edukacja

ul. Sochaczewska 213

05-850 Kaputy

bank: PKO BP  nr konta: 11 1020 1185 0000 4302 0222 6272

bottom of page