top of page

O NAS

Przedszkole Edufrajda powstało w wyniku wieloletniej praktyki edukacyjnej bazującej na programach wychowania przedszkolnego pt. Edukacja Fundamentalna oraz Zabawy Fundamentalne. Katarzyna Lotkowska wspólnie z Colinem Rose, uwzględniając teorie inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, stawiają na tworzenie optymalnych warunków do poznawania przez dziecko świata bezpośrednio go doświadczając i codziennie odkrywając czegoś nowego.  Edufrajda jest miejscem realizacji takiej wizji. Podążamy za dzieckiem, jego potrzebami, obserwujemy postępy, planujemy pracę biorąc pod uwagę zainteresowania małego człowieka.

Współczesna wiedza o rozwoju mózgu człowieka wskazuje, że do 5 roku życia tworzy się ponad 50 % wiązań neuronowych. Wiązania mają wpływ na późniejsze kształtowanie się naszych predyspozycji do uczenia się. Dlatego czas dzieciństwa staje się najważniejszym etapem w rozwoju człowieka. Idąc naprzeciw potrzebom świadomie, a zarazem odpowiedzialnie tworzymy optymalne miejsca wzrastania naszych pociech.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

By efektywniej wykorzystać ten czas  rozwojowy małego człowieka proponujemy współpracę z wychowawcami przedszkola, z którymi to ujednolicą Państwo sposoby oddziaływania na Wasze dzieci. Dzięki temu działaniu, bardzo ważnemu, dziecko szybciej opanuje ogólnie akceptowane normy zachowań, będzie potrafiło łatwiej odnaleźć się w środowisku.
Dzieci mają wówczas wspólne tematy, opowiadają w przedszkolu, w co się bawiły z rodzicami w domu i odwrotnie. Rodzice natomiast mają poczucie kontroli nad rozwojem dziecka i jednocześnie zdobywają większą wiedzę na temat jego rozwoju. Wychowawcy także planują współpracę z domem, proponują zabawy korzystne dla dziecka w celu rozwijania określonych umiejętności.

ROZWIJANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

W dzisiejszym świecie zmiany zachodzą zdecydowanie szybciej niż 25 lat temu, dlatego tak ważne jest przygotowanie dziecka do życia w szybko zmieniającej się rzyczywistości. W Edufrajdzie głównym celem wychowawczym jest budowanie w dzieciach siły i odporności psychicznej oraz wiary we własne możliwości. Tworzymy warunki, gdzie nasze pociechy mogą rowijać umiejętności mające wpływ na rozwój postawy przedsiębiorczej takie jak: 

  • umiejętność podejmowania decyzji

  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych

  • podejmowanie i podtrzymywanie rozmów

  • negocjowanie

  • podejmowanie decyzji oraz ponoszenie konsekwencji tych pozytywnych jak i negatywnych

  • interpretowania sytuacji trudnych na wlasną korzyść

RUCH PODSTAWĄ ROZWOJU DZIECKA

 

Idąc za słowami Carli Hannaford neuropsychologa - "ruch zakotwicza myśl" - staramy się tak organizować dzieciom zajęcia, by uaktywnić całe ciało do działania, nie tylko głowę. Dlatego w trakcie zajęć dzieci nabywają umiejętności dzieki tajemniczym zabawom ruchowym, poszukiwaniu poukrywanych zadań w sali, wykonywaniu określonych działań w narzuconym rytmie. Dzięki takim ćwiczeniom ciała dzieci są cały czas zaangażowane w swoją pracę, a ich mózgi pobudzone do kreatywnego działaniaCzęsto zajęcia są realizowane na świeżym powietrzu, gdzie w przyjaznem dla dzieci miejscu nabywają założone do zrealizowania cele.

 

Edukacja Fundamentalna
ruch
przedsiębiorczość
bottom of page