top of page

ORGANIZACJA

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.30 – 17.30. z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych sytuacjach po osobistym ustaleniu z wychowawcą lub dyrektorem, przedszkole może funkcjonować poza wyznaczonymi godzinami.

W czasie wakacji poza krótką techniczną przerwą proponujemy specjalny wakacyjny program edukacyjny dla naszych podopiecznych.

Liczebność grup, nazwy, wychowawcy i budynek

Dla zindywidualizowania pracy z dzieckiem tworzymy niewielkie grupy. Każda grupa ma swoich wychowawców. W budynku Edufrajdy przebywają dzieci najmłodsze. Dwie najstarsze grupy są w budynku szkolnym.

Uwaga! w Edufrajdzie Dzieci leżakują tylko wtedy, jeśli mają taką potrzebę lub na prośbę Rodziców.

Plan dnia

Plan dnia dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci. W zależności od grupy wiekowej przewidziane jest zarówno leżakowanie, jak i czytanie bajek, czy wyjście na świeże powietrze po posiłku. Nie ma obowiązkowego spania. 

Wyprawka
Akcesoria dziecięce Sztuka

Prosimy o pobranie pliku z wyprawką, którą kompletujemy na początku wrzesnia.

bottom of page