ORGANIZACJA

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.30 – 17.30. z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych sytuacjach po osobistym ustaleniu z wychowawcą lub dyrektorem, przedszkole może funkcjonować poza wyznaczonymi godzinami.

W czasie wakacji poza krótką techniczną przerwą proponujemy specjalny wakacyjny program edukacyjny dla naszych podopiecznych.

Liczebność grup

Dla zindywidualizowania pracy z dzieckiem tworzymy niewielkie grupy. Każda grupa ma swojego wychowawcę wiodącego, a w najmłodszych grupach dołączamy drugiego nauczyciela. Uwaga! w Edufrajdzie Dzieci leżakują tylko wtedy, jeśli mają taką potrzebę lub na prośbę Rodziców.

Plan dnia

Dla zindywidualizowania pracy z dzieckiem tworzymy niewielkie grupy. Każda grupa ma swojego wychowawcę wiodącego, a w najmłodszych grupach dołączamy drugiego nauczyciela. Uwaga! w Edufrajdzie Dzieci leżakują tylko wtedy, jeśli mają taką potrzebę lub na prośbę Rodziców.

Zobacz plan dnia w Edufrajdzie 

Telefon:

575 905 515

Adres:

05-850 Kaputy, ul. Sochaczewska 213

Autor fotografii: