top of page

ORGANIZACJA

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.30 – 17.30 z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych sytuacjach po osobistym ustaleniu z wychowawcą lub dyrektorem, przedszkole może funkcjonować poza wyznaczonymi godzinami.

W czasie wakacji poza krótką techniczną przerwą proponujemy specjalny wakacyjny program edukacyjny dla naszych podopiecznych.

Liczebność grup/ nazwy/ wychowawcy

Dla zindywidualizowania pracy z dzieckiem tworzymy niewielkie grupy. Każda grupa ma swoich wychowawców. W budynku Edufrajdy przebywają dzieci najmłodsze. 

Uwaga! w Edufrajdzie Dzieci leżakują tylko wtedy, jeśli mają taką potrzebę lub na prośbę Rodziców.

Plan dnia
Wyprawka
12972765405_220c19a705_o.jpg

Prosimy o przygotowanie dziecku wyprawki.

Adaptacja

Adaptacja odbywa się w pierwszym tygodniu od przyjęcia dziecka do żłobka. Rodzic poznaje wychowawców, którym oddaje im pod opiekę maleństwo.

Dziecko jest stopniowo przyzwyczajane do miejsca. W pierwszych dniach prosimy o przyprowadzanie maluszków na godzinę, półtorej pomiędzy posiłkami, by dziecko pozostawało w jednej tej samej sali. Obserwując reakcje dziecka, nauczyciel wraz z rodzicem decydują, jak długo dziecko będzie w kolejnym dniu i jakie cele do realizacji zakładamy, np.: pójście na posiłek, czy pod koniec tygodnia - leżakowanie. 

Rodzice w dobie pandemii do placówki nie wchodzą. 

Z naszych doświadczeń jednak wynika, że dzieci szybciej się klimatyzują, wiedząc, iż w żłobku są tylko dzieci i ich ciocie, a rodzice ZAWSZE po nie przychodzą. Praktycznie po tym tygodniu adaptacji wszystkie dzieci chętnie do nas przychodzą i bawią się ze sobą, jak również biorą udział w zajęciach dodatkowych.

rysunek razem
bottom of page