top of page

 

 

Opłata wpisowo-administracyjna bezzwrotna  - 690 zł

 

Kształcenie, wychowanie, opieka i wyżywienie całodniowe w rozliczeniu miesięcznym wynosi:

 

  1. Dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 2,5 r. ż.  - 1.860,00 zł z czego 160,00 zł jest proporcjonalnie zwrotną opłatą żywieniową począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka w placówce.
     

  2. Dla dzieci w wieku od 2,5 roku życia do 3 lat  -  980 zł z czego 160 zł jest proporcjonalnie zwrotną opłatą żywieniową począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Dane do płatności:

Fundacja Nowatorska Edukacja

ul. Sochaczewska 213

05-850 Kaputy

bank: PKO BP  nr konta: 11 1020 1185 0000 4302 0222 6272

bottom of page