Opłata wpisowo-administracyjna bezzwrotna  - 690 zł

 

Kształcenie, wychowanie, opieka i wyżywienie całodniowe w rozliczeniu miesięcznym wynosi:

 

  1. Dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 2,5 r. ż.  -  1.290 zł z czego 160 zł jest proporcjonalnie zwrotną opłatą żywieniową począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka w żłobku

  2. Dla dzieci w wieku od 2,5 roku życia do 3 lat  -  950 zł z czego 160 zł jest proporcjonalnie zwrotną opłatą żywieniową począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

Przy zapisaniu drugiego dziecka w czasie pobytu dwójki dzieci w przedszkolu/żłobku Rodzic uzyskuje zniżkę w wysokości 90 zł na drugie dziecko.

Dane do płatności:

Fundacja Nowatorska Edukacja

ul. Sochaczewska 213

05-850 Kaputy

bank: PKO BP  nr konta: 11 1020 1185 0000 4302 0222 6272